Oplossingen om de lichttransmissie te verhogen

Groeilicht is in het belang van uw teelt. Met schoon en helder glas haalt u meer groeilicht in uw kas. Regelmatig reinigen is noodzaak. Maar met welk middel? GS-4 is een glasreiniger die speciaal is ontwikkeld voor de glastuinbouw. Het verwijdert vervuiling zoals roet, stof, roest en algen. 

Conventionele reinigingsmiddelen bevatten waterstoffluoride gas, die een schadelijke dampwerking geven. GS-4 bevat geen waterstoffluoride gas en heeft vrijwel geen dampwerking. Hierdoor is GS-4 veiliger voor mens en gewas.

De voordelen van GS-4

  • Toepasbaar zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de kas.
  • Verruwt het glas niet.
  • Bevat geen waterstoffluoride gas en dus veiliger voor mens en milieu.

Hoe gebruikt u het?

De vervuilingsgraad van het glas bepaalt de verhouding die u moet aanhouden. Deze ligt tussen 1 deel GS-4 op 5 tot 20 delen schoon water. U kunt GS-4 door vernevelen op het glas aanbrengen. Laat het middel enige tijd inwerken en spoel het dan met ruim water af. Het product niet laten indrogen op het glas. Met 200 liter kunt u bij een verdunning van 1:10 een oppervlakte van 10.000 m2 behandelen.

Veiligheid en milieu

LET OP:

  • Niet gebruiken bij fluorgevoelige gewassen.
  • Niet gebruiken voor ander glas dan tuinbouwglas!
  • Niet gebruiken op speciale glassoorten of glassoorten met een gecoate behandeling
  • Bij gehard glas eerst een proef uitvoeren op één ruit aan binnen- en buitenkant.
  • Neem bij twijfel contact op met Mardenkro.

GS-4 en uw gezondheid
Een oplossing van ammoniumbifluoride is giftig en corrosief. Vermijd oog- en huidcontact door het dragen van een veiligheidsbril en beschermende kleding. Bij aanraking de huid goed afspoelen met water. Bij contact met de ogen ten minste 10 minuten met water schoon spoelen en een arts consulteren.

Milieu
Bij juist gebruik van GS-4 wordt het ammoniumbifluoride helemaal omgezet tot ammonium hexafluorosilicaat. Dit silicaat reageert met stoffen in de grond tot verbindingen, die daarin van nature al voorkomen.
Spoelwater van GS-4 mag op het oppervlaktewater geloosd worden. (Volgens Koninklijk besluit glastuinbouw van 21 februari 2002 lijst 2, behorende bij voorschrift 2, eerste lid, onderdeel d, van bijlage 3).

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.