Oplossingen om de lichttransmissie te verhogen

GS-4 Xtra

De teler die maximaal rendement wil boeken, heeft oog voor zelfs de kleinste details. Het belang van schoon en helder glas bijvoorbeeld. U kent het verband tussen lichtdoorlaat en productie. Door vervuiling van roet, stof, roest en organisch materiaal laten ruiten minder licht door. GS-4 Xtra van Mardenkro rekent effectief af met hardnekkige vervuiling.

Uniek aan GS-4 Xtra is de vernieuwde samenstelling. Voor dezelfde oppervlakte heeft u de helft aan middel nodig ten opzichte van GS-4. Daarnaast bevat het geen waterstoffluoride gas, dat schadelijke dampwerking veroorzaakt.

De voordelen van GS-4 Xtra

  • Dubbel geconcentreerd, dus nog efficiënter in gebruik dan GS-4.
  • Toepasbaar voor zowel de binnenkant als de buitenkant van het glas.
  • Verruwt het glas niet.
  • Bevat geen waterstoffluoride gas, dus veiliger voor mens en milieu.

Dosering en gebruik

GS-4 Xtra verdunnen met schoon water overeenkomstig de vervuilingsgraad van het glas (zie hieronder). GS-4 Xtra gelijkmatig aanbrengen op het glas met daarvoor geschikte spuitapparatuur. GS-4 Xtra enige tijd laten inwerken maar niet in laten drogen om schade aan het glas te voorkomen. Het glasoppervlak zeer goed afspoelen met schoon water. De gebruikte apparatuur na gebruik doorspoelen met water.

  • Lichte vervuiling: 1 liter GS-4 Xtra op 40 liter water; 2 cans GS-4 Xtra/hectare.
  • Zware vervuiling: 1 liter GS-4 Xtra op 20 liter water; 4 cans GS-4 Xtra/hectare.

Veiligheid en milieu

LET OP:
Uitsluitend geschikt voor tuinbouwglas. Bij gehard of gecoat glas proef uitvoeren op één ruit aan binnen-en buitenkant. Beoordeel de helderheid na afspoelen en drogen. Fluorcontact met bol-en knolgewassen kan schade geven. Neem voor meer informatie contact op met Mardenkro.

GS-4 Xtra en uw gezondheid
Een oplossing van ammoniumbifluoride is giftig en corrosief. Vermijd oog- en huidcontact door het dragen van een veiligheidsbril en beschermende kleding. Bij aanraking de huid goed afspoelen met water. Bij contact met de ogen ten minste 10 minuten met water schoon spoelen en een arts consulteren.

Milieu
Bij juist gebruik van GS-4 Xtra wordt het ammoniumbifluoride helemaal omgezet tot ammonium hexafluorosilicaat. Dit silicaat reageert met stoffen in de grond tot verbindingen, die daarin van nature al voorkomen. Spoelwater van GS-4 Xtra mag op het oppervlaktewater geloosd worden. (Volgens Koninklijk besluit glastuinbouw van 21 februari 2002 lijst 2, behorende bij voorschrift 2, eerste lid, onderdeel d, van bijlage 3).
 

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.