Light transmission

Wat is AntiCondens?

Condens druppels aan de binnenkant van de kasramen zijn hinderlijk. Al die druppels bij elkaar kunnen namelijk lichtverlies veroorzaken. Bovendien neemt de ziektedruk toe als de druppeltjes op het gewas vallen. AntiCondens is de oplossing om deze problemen te voorkomen. Dit product creëert, eenmaal opgedroogd, een hydrofiele laag waardoor de condens uitvloeit en de vorming van druppels wordt voorkomen. Dit levert tot 5% extra licht op en voorkomt schade en ziekten.

Voordelen

  • De verbeterde transmissie verhoogt het rendement en bespaart energie
  • Twee varianten: voor tuinbouwglas en voor plastic folie
  • Op basis van water, veilig in gebruik
  • AntiCondens gaat het hele seizoen mee

Meer licht = meer productie

Gedurende het jaar is glas ongeveer voor de helft van de tijd bedekt met condens druppels. Daardoor treedt lichtverlies op. Uit onderzoek is gebleken dat de vorm waarin condens op glas of folie aanwezig is een groot verschil maakt in de mate van lichtverlies. Druppels zorgen voor veel lichtverlies, terwijl een dunne egale condenslaag zelfs kan zorgen voor meer licht. Daarnaast toont onderzoek aan dat het lichtverlies bij standaard tuinbouwglas met 5 procent toeneemt door de vorming van condens druppels. Juist tijdens de maanden met weinig licht doet dit probleem zich voor en dit kost productie. In het algemeen geldt de regel 1 procent meer licht geeft 1 procent meer productie.

Hoe te gebruiken?

AntiCondens is beschikbaar in twee varianten: voor het gebruik op glas en het gebruik op folie. Beide versies zijn leverbaar in een 25 liter can. AntiCondens moet worden aangebracht op een schoon, droog oppervlak dat vrij is van andere stoffen. Meng voor één hectare 60 liter AntiCondens met 1000 liter schoon water. Breng AntiCondens aan door van de goot naar de nok te nevelen, totdat het glas of de folie volledig is bevochtigd. Laat de behandelde oppervlakte na het opbrengen zeer goed drogen. U kunt het drogen versnellen door de kas goed te ventileren. AntiCondens blijft, mits goed toegepast, het hele seizoen werkzaam.

Belangrijk

  • Bij voorkeur AntiCondens aanbrengen als de kas leeg is.
  • Bij toepassing boven het gewas testen of het product fytotoxisch is: spuit een kleine hoeveelheid verdunde AntiCondens op het gewas en bestudeer mogelijke negatieve effecten voordat u met de toepassing begint.

Meer informatie:

Lees hoe AntiCondens kan helpen met het verbeteren van de lichtinval, lichtverlerlies vermindert en tot meer productie leidt.

Van Paassen's ervaringen  Alle AntiCondens artikelen

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.