Kennis
ReduHeat of ReduFlex Blue?

Sinds er fotoselectieve coatings op de markt zijn, kan er meer teeltspecifiek licht worden aangeboden aan de plant. ReduHeat is de eerste fotoselectieve coating die speciaal ontwikkeld is voor de tuinbouw. Veel telers wilden wel warmte uit de kas weren, maar waren niet bereid om groeilicht in te leveren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van ReduHeat. Een coating die maximaal licht doorlaat en veel warmte wegschermt, door het infrarode licht te reflecteren. 

Plantkundig onderzoek richt zich meer en meer op de functie van de lichtkleur voor de plant. De laatste jaren is er veel bekend geworden over de functie van verschillende receptoren in de plant en op welke lichtkleur zij reageren. Deze kennis gebruikt Mardenkro om fotoselectieve coatings te ontwikkelen, die we onder de naam ReduFlex op de markt brengen. Eén van deze ontwikkelingen is ReduFlex Blue.

Eigenschappen van de coatings
ReduHeat heeft als eigenschap om het infrarode licht te reflecteren en het groeilicht door te laten. Infrarood licht is een belangrijke factor voor de opwarming van de kas en het gewas. Bij gebruik van ReduHeat in warme periodes van het jaar wordt een gedeelte van het infrarode licht gereflecteerd, zodat de temperatuur duidelijk minder snel oploopt. In onderstaande tabel worden de verschillende transmissies per product (exclusief glas) weergegeven.


Figuur 1: Netto schermpercentages.

Een eigenschap van ReduFlex Blue is dat er relatief meer blauw licht wordt gereflecteerd. Het blauwe gedeelte van het lichtspectrum is mede van invloed op de lengtegroei van planten. Door de verhouding van blauw en rood licht te veranderen, zal er meer strekking van het gewas optreden. De verhouding van rood en verrood licht is ook van invloed op de strekking van het gewas. ReduFlex Blue heeft voor strekking een gunstigere rood/verrood verhouding dan ReduHeat. Daarnaast heeft ReduFlex Blue ook infrarood reflecterende eigenschappen.

Welke coating voor welke teelt?
Een gewas dat veel baat heeft bij ReduFlex Blue is roos. Bij de rozenteelt kan het in de zomermaanden moeilijk zijn om de gewenste lengte van de bloemstelen te krijgen. Met het gebruik van ReduFlex Blue is het mogelijk om meer lengte te krijgen. Een bijkomend positief effect is dat de bloemstelen ook zwaarder worden en dat nieuwe scheuten makkelijker doorkomen. Naast roos zijn er ook positieve effecten waar te nemen in de freesiateelt bij de zomer oogst. Hier zien we vooral zwaardere takken en het beter doorkomen van de haken. Een ander gewas waar er ervaring is met ReduFlex Blue is anjers. Bij deze teelt is er ook duidelijk meer lengte op de takken en zijn er meer knoppen gerealiseerd. Ook bij de cymbidiumteelt zijn er positieve ervaringen opgedaan met deze coating. Bij deze teelt komt dat vooral tot uiting in de intensere bloemkleur.

De PAR lichttransmissie van ReduHeat is hoger dan die van ReduFlex Blue omdat het hele spectrum wordt doorgelaten. ReduHeat wordt veelvuldig toegepast bij gewassen die veel licht kunnen verdragen, maar waar teveel warmte tot kwaliteitsproblemen kan leiden. Enkele voorbeelden hiervan zijn gewassen zoals chrysant en gerbera. Het spectrum van beide coatings staat in de onderstaande grafiek.


Tot slot
De keuze van het type coating is dus afhankelijk van het gewas, teeltschema en het doel waarvoor het wordt opgebracht. Daarnaast is de technische uitrusting van de kas, zoals type schermdoek(en), ook van belang bij de keuze van het type en concentratie van de coating.


Terug naar overzicht

Ook interessant:


Weren infrarode straling voorkomt te hoge planttemperatuur

Weren infrarode straling voorkomt te hoge planttemperatuur

Omdat de plant voor het grootste deel uit water bestaat, wordt hij snel opgewarmd door infrarood licht. Water absorbeert infrarood namelijk erg goed. Weren van infrarode straling uit de kas heeft daarom een groot effect op de planttemperatuur.

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.