Kennis
ReduFlex UV kan zo nodig UV verlagen

UV-straling kan zowel positieve als negatieve effecten op het gewas hebben. Een hoge dosis is echter niet gewenst. Die remt de fotosynthese en leidt tot zichtbare schade. Bovendien breekt de straling kunststoffen af. ReduFlex UV is ontwikkeld om te hoge doseringen te weren.

Loodrechte transmissie grafiek

Zo’n vier procent van het zonlicht bestaat uit UV-straling. Deze straling is niet zichtbaar, maar heeft wel veel effect op het gewas. Gewoonlijk wordt hij ingedeeld in drie soorten: UV-A, UV-B en UV-C. UV-C (golflengte 100-280 nm) wordt weggevangen door de ozonlaag rond de aarde.
UV-B (280-315 nm) en het UV-A (315-400 nm) zijn verantwoordelijk voor de degradatie van bijvoorbeeld kunststoffen. Daarom is het nodig om kasfolies en kunststofplaten te beschermen door toevoeging van UV-stabilisatoren.
UV-A en B hebben vooral invloed op de vorm en de kleuring van planten. Een klein gedeelte wordt ook gebruikt voor de fotosynthese.

Betere weerbaarheid

Lange tijd dacht men dat deze straling alleen maar schadelijk is voor het gewas. Maar in lage doses stimuleert het de vorming van nuttige inhoudsstoffen en verbetert het de weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Gewoon tuinbouwglas houdt UV-straling voor het allergrootste deel tegen. Dat kan mede de oorzaak zijn van een lagere weerbaarheid in een glazen kas. Interessant is ook dat UV zorgt voor compacte, goed vertakte planten die beter kleuren.
Anders wordt het echter bij hoge doses, die voorkomen in landen met een felle zon en zeker op grotere hoogten boven de zeespiegel. Dan kan een heel scala aan schade ontstaan: groeiremming, misvorming, bol blad, verlaagde vruchtbaarheid, tot zelfs schade aan het DNA.

UV-transmissie verlagen

Plastic kassen laten, afhankelijk van de samenstelling van de folie, relatief meer UV door. Om dat te voorkomen en tevens snelle veroudering van het plastic tegen te gaan, voegt de fabrikant vaak een UV-blokker toe. Maar deze breekt na verloop van tijd af. Daardoor krijgt het gewas steeds meer UV-straling te verwerken.
Het kan daarom nodig zijn de UV-transmissie te verlagen, gedurende het hele jaar of in een bepaalde periode. ReduFlex UV maakt dat mogelijk; de coating laat PAR-licht door en weert alleen UV, en dan met name UV-B.
Anderzijds moet er niet te veel UV weggeschermd worden, omdat bekend is dat daardoor de plantweerbaarheid kan afnemen. Het kan daarom nodig zijn om in de regentijd de coating weer te verwijderen, om in deze bewolkte tijd wel voldoende UV op het gewas te krijgen. Zo krijgen ziekten als meeldauw minder kans.


Terug naar overzicht

Ook interessant:


ReduSystems producten laten zich zonder problemen combineren

ReduSystems producten laten zich zonder problemen combineren

Alle coatings van ReduSystems zijn op elkaar afgestemd, zodat ze in lagen over elkaar heen opgebracht kunnen worden voor het gewenste resultaat. Dat geldt ook voor de nieuwe oplossing AntiReflect.

Lees meer over combineren van coatings.

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.