Kennis
Gewas vertragen in afwachting van betere tijden

Door de coronacrisis is de markt voor sierteeltproducten erg ver ingezakt. Veel telers hebben vragen over het afremmen van het gewas om de productie te verlagen of op te schuiven.

Coronacrisis vergt andere coating strategie

Dit gaat eigenlijk tegen de natuur van de teler in. Normaal streef je naar productie- en kwaliteitsverhoging en een efficiënte teeltduur. Maar onder de huidige omstandigheden moet je juist andersom denken: de klimaatfactoren op een andere manier benaderen om het moment van productie te verlaten. Het gaat om licht, temperatuur, CO2, water en bemesting.

Lagere kastemperatuur

Bij korte teelten, zoals chrysant, zal het beter zijn een teeltronde over te slaan. Bij langer durende teelten gaat het in de eerste plaats om een lager licht- en temperatuurniveau. De temperatuur bepaalt in sterke mate de snelheid van ontwikkeling. Het is daarmee eigenlijk het belangrijkste instrument om de productiedatum op te schuiven. In deze tijd is het nog mogelijk om gebruik te maken van de lage buitentemperatuur om de kastemperatuur omlaag te krijgen. Daarbij horen minimaal stoken en een hittewerende coating op het kasdek.

Balans houden

Wel moet er altijd een balans tussen temperatuur en licht blijven. Een lage temperatuur bij relatief veel licht geeft een zwaar, gedrongen, stug gewas. Dat komt omdat de fotosynthese onafhankelijk van het temperatuurniveau doorgaat. Dus om de gewasgroei te vertragen en een enigszins normaal gewas over te houden, moet het lichtniveau echt omlaag. Dat is mogelijk door assimilatiebelichting uit te schakelen en het kasdek eerder en zwaarder te coaten. Verder moeten CO2-dosering, watergift en bemesting aangepast worden aan het lagere productieniveau. Gevolg van dit alles is dat de groei afremt en de productie lager uitvalt.

Gericht coaten

Mardenkro en de loonwerkers die coatings opbrengen, krijgen veel vragen over vertraging van de teelt en mogelijk productieverlaging. In overleg met teeltadviseurs kiest elke teler zijn eigen strategie. Sommigen vervangen bijvoorbeeld ReduFuse door ReduFuse IR om de warmte uit de kas te houden. Bedrijven die al ReduSol inzetten, brengen meer emmers op en vervroegen het tijdstip van opbrengen. Uw teeltadviseur is in deze moeilijke tijden de beste sparringpartner om tot ongebruikelijke keuzes te komen. Maar ook wij staan u graag bij met advies.


Terug naar overzicht

Ook interessant:


ReduSystems producten laten zich zonder problemen combineren

Alle coatings van ReduSystems zijn op elkaar afgestemd, zodat ze in lagen over elkaar heen opgebracht kunnen worden voor het gewenste resultaat. Dat geldt ook voor de nieuwe oplossing AntiReflect.

Lees meer over combineren van coatings.

Hoeveel licht heeft mijn gewas nodig?

Hoeveel licht heeft mijn gewas nodig?

Voor elk gewas bestaat er een optimale hoeveelheid licht. Bij een lager niveau wordt er niet genoeg geproduceerd. Maar ook een te hoog niveau drukt de opbrengst en kwaliteit. Er is dus altijd maatwerk nodig.

Lees meer over optimaal coaten per gewas

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.