Gebruik ReduSystems®

Opbrengen met een spuitpistool

ReduSystems producten zijn uitstekend handmatig op te brengen. De kwaliteit en eigenschappen van de gebruikte apparatuur bepalen mede het uiteindelijke resultaat. Zo dient logischerwijs een spuitset beschikbaar te zijn voorzien van, bij voorkeur, een membraampomp met een minimale capaciteit van 40L/min en voldoende slanglengte om alle uithoeken van de kas te bereiken. Spuitpistolen bestaan in verschillende vormen en maten.


Afb. 1 Pompset voor handmatig opbrengen

De uitdaging bij handmatig spuiten is het geselecteerde aantal emmers gelijkmatig te verdelen over het oppervlak. Gelijkmatig verdelen kan lastig zijn wanneer men hier geen ervaring mee heeft. In de praktijk bepaalt de balans tussen de snelheid van lopen, de verdunning van de spuitvloeistof en de afstelling van het spuitpistool de eigenschappen van de aangebrachte laag. De vloeistof zal, indien het totale oppervlak op de juiste manier is ‘geraakt’, uitvloeien tot een homogene laag. Wanneer er overmatig verlies optreedt als gevolg van uitloop in de goot, zal de uiteindelijke laag op het kasdek dunner zijn. Een dunnere laag is minder slijtvast en geeft niet het effect in de teelt die bij selectie van het middel de doelstelling was. Indien er onvoldoende ervaring is in het werken met een spuitpistool, kan het een optie zijn één of twee extra emmers op te brengen zodat het verlies van spuitvloeistof gecompenseerd wordt.


Afb. 2 Handmatig spuiten

Algemene instructie voor gebruik

 1. Bepaal de benodigde hoeveelheid water en ReduSystems product voor de gewenste laag. Werk met een hoeveelheid spuitvloeistof van ongeveer 1700 tot 2000L per hectare (spuitvloeistof = ReduSystems + water).
 2. Controleer of de mengbak voldoende capaciteit heeft voor de totale hoeveelheid spuitvloeistof. Vul de mengbak met de benodigde hoeveelheid schoon water.
 3. Giet het gekozen aantal emmers leeg in de mengbak met water. Vanwege het minimale verlies bij machinaal spuiten kan het verbruik van ReduSystems producten 10% lager zijn.
 4. Meng de spuitvloeistof met voldoende kracht totdat een homogene vloeistof is ontstaan. Controleer dit door de bodem van de mengbak te inspecteren op aanwezig concentraat van ReduSystems door met een lang voorwerp over de bodem te schrapen.
 5. Om optimaal te profiteren van de eigenschappen van de ReduSystems producten dient het geselecteerde aantal emmers nauwkeurig verdeeld te worden over het gewenste oppervlak.
 6. Spuit enkel in de juiste omstandigheden, zie hieronder.

Omstandigheden die de kwaliteit beïnvloeden

De volgende algemene aandachtspunten zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat ongeacht de gekozen vorm van opbrengen.

 • Niet opbrengen bij slecht drogend weer. De laag zal mogelijk verder uitzakken over het glas waardoor een ongelijke verdeling ontstaat. De laag is aan de bovenzijde dunner en dus onder andere minder slijtvast.
 • Niet opbrengen op nat kasdek of tijdens neerslag. De kans dat de laag wordt beschadigd door regen of volledig zal afregenen is groot. Een laag aangebracht op nat glas wordt feitelijk verder verdund met water waardoor meer verlies van product zal optreden wat vervolgens consequenties heeft voor de eigenschappen van de uiteindelijke laag.
 • Niet opbrengen wanneer binnen 8 uur neerslag wordt verwacht. Kans op schade door neerslag is hoog.
 • ReduSystems producten niet opbrengen bij een temperatuur lager dan 10 graden Celsius. De drogingstijd is veel langer. De laag mag niet nat de nacht in aangezien condens de laag (deels) kan verwijderen. ReduSol niet opbrengen bij temperaturen lager dan 5 graden Celsius.
 • Niet opbrengen bij harde wind in verband met verlies van spuitvloeistof. Verlies van vloeistof geeft een dunnere laag dan bedoeld waardoor eigenschappen veranderen. Daarnaast kan de coating spetters op omliggende objecten veroorzaken wanneer meegevoerd door de wind.
 • Het beste resultaat wordt verkregen bij toepassing op een schoon kasdek. Een schone ondergrond geeft een hogere lichttransmissie en een verbeterde slijtvastheid.

Dosering

De hoofdreden dat u een bepaald ReduSystems product hebt gekozen zijn de voordelen van het effect van het product op uw teelt. Bij het gebruik streeft u naar het maximaliseren van deze meerwaarde. Dit kan op verschillende vlakken liggen, vaak zijn productieverhoging of verbetering van kwaliteit de belangrijkste. Het gewenste effect staat in directe relatie met het gebruikte aantal emmers op het oppervlak en de omstandigheden en techniek van opbrengen. Wanneer wij een bepaald aantal emmers adviseren doen we dit met een reden. Uit ervaring en studie is gebleken dat die selectie ideaal is voor de omstandigheden en teelt. Het gebruik van meer of minder emmers door keuze of incorrecte applicatie (verlies van product bij opbrengen, ongelijkmatig spuiten, ongepaste weersomstandigheden, etc) heeft dus consequenties. Deze zijn:

Bij gebruik van minder emmers dan geadviseerd:

 • Zal het gewenste effect op uw teelt minder of niet aanwezig zijn.
 • Bij schermproducten; onvoldoende bescherming tegen instraling waardoor de temperatuur te hoog oploopt.
 • Is de laag minder slijtvast en zal dus eerder afregenen. De laag zal daarnaast eerder zodanig dun zijn dat het middel minimaal effect heeft.

Bij gebruik van meer emmers dan geadviseerd:

 • Zal het gewenste effect in sommige gevallen worden versterkt, echter met in de meeste gevallen meer verlies van groeilicht.
 • Bij schermproducten; kan dit een gebrek aan licht veroorzaken of de temperatuur te ver laten dalen.
 • Is de laag slijtvaster en zal dus langer mee gaan. Soms geeft dit in de laatste maanden met minder licht te veel scherming.

Wij adviseren via de ReduSystems product wizard ‘ReduWizard’ voor ieder gewas het ideale product en de te gebruiken hoeveelheid. Het advies van ReduWizard is gebaseerd op statistische data van honderden weerstations verdeeld over de wereld. Deze data worden gecombineerd met de gegevens die de gebruiker invoert om zo tot een uniek advies te komen.

Veiligheid en milieu

Veiligheid ReduSystems Coatings

 • In veel landen is het verboden zonder veiligheidshulpmiddelen op hoogte te werken. Zonder voorgeschreven valbescherming op een kas lopen kan dus strafbaar zijn!
 • Bij huid- en oogcontact met ReduSystems coatings afspoelen met water. Voor ReduClean gelden aanvullende gebruiksvoorschriften!
 • Bij inname een arts waarschuwen.

Milieu

 • ReduSystems producten zijn onschadelijk voor het milieu.
 • Een hoge concentratie ReduSol in water kan leiden tot ongewenste, tijdelijke witverkleuring.
 • Toets de geschiktheid en omgeving van waterwegen voor het laten instromen van ReduSystems producten. Voorkom dit indien mogelijk.
 • Toets de bruikbaarheid van het bassinwater na instroom van ReduSystems producten.

Wilt u meer weten?

Wij publiceren diepgaande kennis artikelen voor telers en teelt-adviseurs om u inzicht te geven in klimaat- en lichtregulering met onze producten.

U kunt opgeven welke artikelen u wilt ontvangen. U kunt altijd uitschrijven.

ReduSystems® is een merk van Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.